top of page
bg5.jpg

G PARTNER
สำหรับผู้ประกอบการ

เทคโนโลยี ล้วนเข้ามามีบทบาท ในชีวิต การลงทุนในธุรกิจ

ก็เช่นเดียวกัน เมื่อรถยนต์ EV เป็นหนึ่งในปัจจัย ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พลังงานและการใช้งานของรถยนต์ทุกคัน ที่จะต้องมีการเติม และ เติมซ้ำๆ ธุรกิจสถานนีอัดประจุไฟฟ้า จึงกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้งาน

ส่วน Application G Partner ก็เป็น App ที่ทำให้ผู้ประกอบการ

หรือนักลงทุน ได้เห็นยอดขายไฟฟ้าในแต่ละวัน และ ทุกๆ การโอนชำระเงิน [Payment Transection] ให้คุณสามารถตรวจสอบ ยอดรายได้อย่างชัดเจน แม่นยำ สะดวก อยู่ที่ไหนก็สามารถดูรายได้แม้ในเวลาที่คุณพักผ่อน

bg2.jpg

งบประมานการลงทุน

   งบประมาณการลงทุน คือเป็นงบประมาณที่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน จะต้องจัดเตรียม เพื่อใช้เป็นส่วนของสถานีอัดประจุ ตามขนาด สเกล ของธุรกิจ เช่น พื้นที่จอดรถ หลังคา สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นห้องน้ำ หรือ ร้านค้าอาหาร และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็น Asset ของผู้ประกอบการเองในระยะยาว ท่านจึงสามารถที่จะคำนวณ ถึงจุดคุ้มทุน Brake Event Point และ จุดคืนทุน ได้ โดย สามารถแบ่งเป็น ส่วนของการลงทุนดังนี้

ราคาตู้ชาร์จ DC60 KW

ตู้ชาร์จ DC FAST CHARGE 60 KW ราคา 590,000.- บาท ราคารวม Application

ที่สามารถเปิดใช้งานร่วมกันกับตู้ชาร์จของเรา ทำให้ตู้ชาร์จของท่านเข้ามาอยู่ในระบบแผนที่ ของ G power อีกทั้ง ท่านผู้ประกอบการสามารถดูยอดขายได้จาก Application

ของ G partner ของท่านเอง

ค่าเดินระบบไฟฟ้า
ขอมิเตอร์จากการไฟฟ้า 

ในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านจะต้องจัดเตรียมให้กับ การไฟฟ้านครหลวง /

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การยื่นขอมิเตอร์แบบสถานีอัดประจุ การเดินสายไฟ SigleLineDiagram การติดตั้งระบบส่งไฟฟ้า (Main Distribution Board) ในส่วนของการว่าจ้างงานเดินสายMain และสายไฟตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจพิจารณารับรองของการไฟฟ้า

ที่ดิน งานโครงสร้าง

แน่นอนว่าการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ สถานนีชาร์จนี้จะต้องการใช้พื้นที่อย่างต่ำ

ต้องมีที่ให้ตั้งตู้ชาร์จลและพื้นที่สำหรับจอดรถ ท่านผู้ประกอบการเตรียมพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เช่า ในแหล่ง ทำเล ที่น่าสนใจ มีผู้คนสัญจร หรือแม้กระทั่งการลงทุนในที่ดินทรัพย์สินที่สามารถเพิ่มมูลค่าของที่ดินได้อีก ในการปล่อยเช่าให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์แบบ Station Market

G-POWER-BANNER-POST-SIZE1200x1200px-สา่า่า.jpg

Download the app now!

ความสามารถของระบบ Application ใช้ User เดียวกันได้

ใช้ดูสถานนะความพร้อมของตัวตู้ Check Status EV charging point

ดูสถานะรายตู้ได้ตรวจสอบ ยอดการใช้ไฟฟ้า 

ตรวจสอบยอดเงินเข้า รายตู้ตรวจสอบยอดขายรายวัน รายเดือน

รายสัปดาห์ รายงาน และ สรุปต่างๆ เพื่อใช้ผลวิเคราะห์ทำเลของตู้ที่ตั้ง 

Get Updates

Get the latest app version, news & updates. Subscribe to our newsletter.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page